CENTRUM SPORTU NA ZŠ U OBORY

01.09.2016 18:56

S potěšením mohu oznámit, že naše škola byla v tomto roce vybrána a zařazena do projektu „Centra sportu“, čímž jsme získali značné finanční prostředky na nákup sportovního vybavení pro školu. Zásluhu na tom mají především ti z Vás, kteří se zapojují do akcí pořádaných školním sportovním klubem drak OUTDOOR, ať už o víkendech nebo na pravidelných celoročních kroužcích.

 

Děkujeme za podporu a přízeň.